Mazowiecka Spółka Mleczarska S.A.

Z pasją tworzymy jakość

Polityka Systemu Zarządzania Środowiskowego

Celem MSM S.A. jest zaspokajanie potrzeb i spełnianie oczekiwań Klientów poprzez dostarczanie im wyrobów zgodnie z ich oczekiwaniami w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a wszystko to w poszanowaniu prawa i w oparciu o wysokie standardy sanitarno-higieniczne.

Zadowolenie Klienta, przy jednoczesnym minimalizowaniu wpływu na środowisko oraz stosowaniu zasad bezpiecznej pracy są naszymi nadrzędnymi wartościami, którymi kierujemy się we wszystkich działaniach organizacji.


W zakresie zarządzania środowiskowego:

·         zobowiązujemy się do systematycznego zmniejszania negatywnego oddziaływania na środowisko w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą

·         zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia oraz zapobiegania zanieczyszczeniom

·         zobowiązujemy się do spełniania mających zastosowanie wymagań prawnych i innych wymagań wynikających ze zidentyfikowanych aspektów środowiskowych

·         oświadczamy, że polityka stanowi podstawę do ustalenia i przeglądu celów oraz zadań środowiskowych

·         oświadczamy, że polityka jest udokumentowana, wdrożona i utrzymywana

·         oświadczamy, że polityka została zakomunikowana wszystkim osobom pracującym dla lub w imieniu naszej organizacji

·         zobowiązujemy się do zapewniania odpowiednich zasobów i środków dla realizacji niniejszej polityki.

Maków Mazowiecki, dnia 01.06.2018 r.                                                                    Prezes Zarządu

                                                                                                                                  Monika Białobrzewska